Parallell Symbol

Velkommen til Parallell

Tidsrom med dagslys på Løren i dag:

8:17 - 15:34

Opplev effekten av dagslys

Parallell er et kontorbygg fylt med naturlig lys, beliggende på Løren midt mellom tre knutepunkter – Økern, Løren og Hasle.

Med fokus på helse og velvære, miljøeffektive og fremtidsrettede løsninger og moderne fasiliteter legger Parallell alt til rette for et godt og effektivt arbeidsmiljø.

Estimert ferdigstillelse
Q2 2020

KONTORLOKALER PÅ
CA. 19 500 M2

Midt mellom 3
knutepunkter

Parallell Symbol

Beliggenhet & kommunikasjon

Et område i rivende utvikling

Løren, Økern og Hasle er i rivende utvikling, og inngår i Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde. Her utvikles nye boliger, kontorbygg og handelsområder. Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse hvor gange, sykkel og kollektiv transport vil være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på.

Innen få minutters gange kommer det nye Økernsenteret med 155 butikker og alt man trenger av handel-, service- og helsetilbud.

Bygget ligger på en høyde og er med sine 16 etasjer også meget godt synlig fra Ring 3/E6 og Østre Aker vei.

T-BANE

Parallell ligger gunstig plassert mellom til 3 ulike kollektive knutepunkt – Økern, Løren og Hasle t-bane. Herfra er Oslo sentrum kun 10 minutter unna.

BUSS

Gode bussforbindelser i alle retninger.

FLYBUSS

Flybussekspressen tar deg til Oslo Lufthavn på 40 minutter.

Parallell Symbol

PLANLØSNING

Fleksibilitet på alle plan

Energieffektive lokaler med dagslys, god ventilasjon og temperatur bidrar til økt lønnsomhet gjennom økt produktivitet, trivsel og redusert sykefravær.

Den tekniske infrastrukturen i bygget legger til rette for fleksibilitet og effektivitet i utforming av lokaler og mulige inndelinger.

Parallell Well

Et bygg å ha det bra i

For å gjøre en god jobb må du selv ha det bra. Vi tilbringer omtrent 90% av døgnet innendørs og store deler av dagen på jobb. Kontorbyggene vi oppholder oss i har stor innvirkning på helsen, trivselen og produktiviteten vår. Det er derfor god grunn til at Parallell har fokus på nettopp sunnhet og velvære og mål om å oppnå sertifisering i henhold til den internasjonale WELL-standarden.

HVA ER WELL?

WELL er en internasjonal sertifiseringsstandard. WELL bygger på medisinsk og vitenskapelig forskning og tar utgangspunkt i hvordan det bygde miljøet påvirker oss. For å oppnå sertifisering stilles det høye krav til blant annet dagslysnivå og luftkvalitet. WELL-sertifisering handler også om å skape distraksjonsfrie og behagelige miljøer som stimulerer til produktivitet.

Parallell Symbol

Bærekraft og miljø

Helhetlig miljøfokus

Vi i Skanska setter strenge miljøkrav til hele livsløpet for våre bygg og tar bevisste valg for å minimere negative påvirkninger. Dette omfatter blant annet begrenset bruk av kjemikalier, resirkulering av materialer og energieffektive løsninger. Ved å velge et miljøsertifisert kontor tar du som leietaker ansvar for en bærekraftig utvikling. Miljøhensyn genererer lønnsomhet i form av lavere energikostnader, et sterkt varemerke, og produktive, friske og fornøyde medarbeidere.

MILJØSERTIFISERING

Parallells miljømål er energiklasse B og miljøsertifisering i henhold til BREEAM NOR Excellent.

INNEKLIMA

Gjennom å sitte i moderne og energieffektive lokaler med god temperatur og god ventilasjon, øker produktiviteten, det blir færre sykemeldinger, og evnen til å møte fremtidens krav blir større.

DEEP GREEN COOLING

Skanska egenutviklede og patenterte kjølekonsept er at av de mest innovative kjølekonseptene på markedet, og utnytter de stabile temperaturene i grunnen til både forvarming om vinteren og kjøling om sommeren.

RESIRKULERING

Som byggherre har vi i Skanska et mål om å begrense bruken av materiale. I tillegg har vi krav om å kildesortere 95% av overskuddsmaterialet fra byggeplassen. I Norge vil det hovedsakelig si resirkulering; gips blir gips og tre blir energi etc.

GRØNT TAK

Parallell får et grønt tak av sedum som bidrar til å absorbere CO2.

BÆREKRAFTIG REISEVEI

Beliggenheten og den grønne satsningen i nærområdet tilrettelegger for enkel adkomst til fots, med sykkel eller kollektivt.