Parallell Symbol

Velkommen til Parallell

Tidsrom med dagslys på Løren i dag:

8:17 - 15:34

Opplev effekten av dagslys

Parallell er morgendagens kontorbygg, beliggende på Løren midt mellom tre knutepunkter.

Fokus på helse og velvære, gode lysforhold, miljøeffektive løsninger og moderne fasiliteter legger til rette for et godt og effektivt arbeidsmiljø.

Estimert ferdigstillelse
Q2 2020

KONTORLOKALER PÅ
CA. 20 000 M2

Midt mellom 3
knutepunkter

Parallell Symbol

Beliggenhet & kommunikasjon

Et område i rivende utvikling

Løren, Økern og Hasle er i rivende utvikling, og inngår i Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde. Her utvikles nye boliger, kontorbygg og handelsområder. Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse hvor gange, sykkel og kollektiv transport vil være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på.

Innen få minutters gange kommer det nye Økernsenteret med 155 butikker og alt man trenger av handel-, service- og helsetilbud.

Bygget ligger på en høyde og er med sine 16 etasjer også meget godt synlig fra Ring 3/E6 og Østre Aker vei.

T-BANE

Parallell ligger gunstig plassert mellom til 3 ulike kollektive knutepunkt – Økern, Løren og Hasle t-bane. Herfra er Oslo sentrum kun 10 minutter unna.

BUSS

Gode bussforbindelser i alle retninger.

FLYBUSS

Flybussekspressen tar deg til Oslo Lufthavn på 40 minutter.

Parallell Symbol

PLANLØSNING

Fleksibilitet på alle plan

Energieffektive lokaler med dagslys, god ventilasjon og temperatur bidrar til økt lønnsomhet gjennom økt produktivitet, trivsel og redusert sykefravær.

Den tekniske infrastrukturen i bygget legger til rette for fleksibilitet og effektivitet i utforming av lokaler og mulige inndelinger.

  • 1. etasje
  • 2. etasje
  • 3. - 13. etasje
  • 14. etasje
  • Byggets 16 etasjer byr på effektive arealplan og lyse arealer

  • I byggets 1. etasje vil det bli et hyggelig velkomstsenter, café og bedriftsrestaurant.

  • Møteromssenter tilgjengelig for alle byggets brukere

  • Kontoretasjene består av plasseffektive og fleksible arealer med høy standard.

  • Fra kontorlokalene i 14. etasje blir det utgang til takterrasse med panoramautsikt over Oslo og gode forhold for ettermiddagssol.

Parallell Symbol

Bærekraft og miljø

Et bygg med et helhetlig miljøfokus

Vi i Skanska setter strenge miljøkrav til hele livsløpet for våre bygg og tar bevisste valg for å minimere negative påvirkninger. Dette omfatter blant annet begrenset bruk av kjemikalier, resirkulering av materialer og energieffektive løsninger. Ved å velge et miljøsertifisert kontor tar du som leietaker ansvar for en bærekraftig utvikling. Miljøhensyn genererer lønnsomhet i form av lavere energikostnader, et sterkt varemerke, og produktive, friske og fornøyde medarbeidere.

MILJØSERTIFISERING

Parallells miljømål er energiklasse B og miljøsertifisering i henhold til BREEAM NOR Excellent.

INNEKLIMA

Gjennom å sitte i moderne og energieffektive lokaler med god temperatur og god ventilasjon, øker produktiviteten, det blir færre sykemeldinger, og evnen til å møte fremtidens krav blir større.

DEEP GREEN COOLING

Skanska egenutviklede og patenterte kjølekonsept er at av de mest innovative kjølekonseptene på markedet, og utnytter de stabile temperaturene i grunnen til både forvarming om vinteren og kjøling om sommeren.

RESIRKULERING

Som byggherre har vi i Skanska et mål om å begrense bruken av materiale. I tillegg har vi krav om å kildesortere 95% av overskuddsmaterialet fra byggeplassen. I Norge vil det hovedsakelig si resirkulering; gips blir gips og tre blir energi etc.

GRØNT TAK

Parallell får et grønt tak av sedum som bidrar til å absorbere CO2.

BÆREKRAFTIG REISEVEI

Beliggenheten og den grønne satsningen i nærområdet tilrettelegger for enkel adkomst til fots, med sykkel eller kollektivt.