Vilkår for bruk

Velkommen til Skanskas nettsted. Disse vilkårene gjelder for nettstedet, og vi ber deg om å lese dem grundig.

 

Vilkårene inneholder informasjon om hvordan du kan bruke innholdet på nettstedet, hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke informasjonskapsler som brukes på nettstedet. «Skanska», «oss» eller «vi» henviser til Skanska Næringseiendom AS (som leverer dette nettstedet) eller andre bedrifter i Skanska-gruppen. Skanskas nettsted, og disse vilkårene, er utarbeidet i samsvar med norsk lov.

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter

 

Informasjon om opphavsrett og varemerker

Alle rettigheter til innholdet på nettstedet, for eksempel tekst, grafikk, logoer, bilder, filmklipp, lydfiler og programmer, tilhører Skanska eller tredjepart og er underlagt norsk og internasjonal lov om opphavsrett. Med enerett.

Innholdet på nettstedet leveres som en tjeneste og skal kun brukes i samsvar med vilkårene nedenfor. Når du laster ned materiale fra nettstedet, godtar du vilkårene.

Uautorisert bruk eller distribusjon av innholdet fra nettstedet kan utgjøre brudd på opphavsrett eller andre norske eller internasjonale lover og kan føre til rettslige skritt.

Bruk av Skanskas varemerker

Skanskas varemerker og merkevarer skal kun brukes i samsvar med disse vilkårene eller som følge av skriftlig godkjenning fra Skanska. Bruk av Skanskas varemerker i forbindelse med reklame og markedsføring av Skanskas produkter og tjenester krever skriftlig godkjenning.

Bruk av nettstedets innhold

Nettstedet og innholdet skal ikke endres, overføres, reproduseres, publiseres, lisensieres, overføres, selges eller brukes til andre kommersielle formål uten skriftlig godkjenning fra Skanska.

I forbindelse med at du gjør deg kjent med innholdet på nettstedet, lar Skanska deg lage midlertidige kopier av innholdet der det er nødvendig. Du kan også skrive ut som mye av innholdet fra nettstedet som du trenger for personlig bruk, forutsatt at du lenker til nettstedet. All annen bruk av informasjon fra nettstedet er forbudt.

Når du tar kopier av informasjonen på nettstedet, skal du ikke endre informasjonen, slette informasjon om opphavsrett eller slette Skanskas navn.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på nettstedet er generell og skal ikke brukes som eneste beslutningsgrunnlag i viktige saker. Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at nettstedet er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men det finnes alltid en risiko for at for eksempel skrivefeil, ekstern påvirkning og tekniske problemer fører til villedende informasjon. Det betyr at Skanska ikke kan garantere at informasjonen alltid er korrekt, fullstendig og oppdatert, og Skanska kan heller ikke holdes ansvarlig for dette.

Hvis Skanska lenker til eksterne nettsteder, er lenkene kun ment for å hjelpe brukeren. Skanska kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.

Materiale fra brukere

Alt materiale og kommunikasjon som overføres til, eller som legges ut på nettstedet i forbindelse med at du bruker funksjoner på nettstedet, anses som ikke-konfidensielt. Skanska har rett til å bruke slikt materiale til både kommersielle og ikke-kommersielle formål.

Når du bruker nettstedet, skal du ikke overføre materiale eller informasjon som er ulovlig, som kan oppfattes som støtende, som inneholder markedsføring eller som på andre måter kan bli oppfattet som upassende. Slikt innhold fjernes fra nettstedet, og vi forbeholder oss retten til å avslutte tjenester som du har brukt på nettstedet.

Hvis materiale og kommunikasjon som sendes til oss via nettstedet, inneholder personopplysninger, gjelder informasjonen i avsnittet Behandling av personopplysninger.

Diverse

Skanska kan når som helst endre disse vilkårene, velge å vise eller fjerne innlegg og innhold på nettstedet eller å legge ned nettstedet. Hvis vilkårene endres, legges det ut en ny versjon på nettstedet. Du bør derfor holde deg oppdatert på dette.

Behandling av personopplysninger

 

Innledning

Personvern er viktig for oss, og vi arbeider alltid for å sikre god beskyttelse ved all behandling av personopplysninger. I EU/EØS gjelder personvernforordningen fra mai 2018 [1]

I samsvar med gjeldende personopplysningslov har Skanska Næringseiendom AS eller bedriften som er oppgitt som behandlingsansvarlig, ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger, som beskrevet nedenfor. Hvis du har spørsmål om denne informasjonen, eller hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte Skanska, som beskrevet nedenfor.

 

Innsamling og behandling av personopplysninger

Begrepet «personopplysninger» brukes om informasjon som kan henvise til deg som enkeltperson, enten direkte eller indirekte. Eksempler på slike opplysninger er navn, bilde, personnummer, kontaktinformasjon, deltakelse i konkurranser, valg, adferd eller IP-adresser. Behandling av personopplysninger henviser til alle handlinger hvor vi, eller tredjepart som arbeider på vegne av oss, bruker personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering og lagring.

Personopplysninger skal kun behandles i forbindelse med konkrete og eksplisitt angitte formål. De kan ikke behandles for andre formål enn de ble samlet inn for.

I Skanska behandler vi personopplysninger som du har gitt oss i forbindelse med henvendelser og avtaler fra/med deg, samt for å gi deg informasjon og levere tjenester som følge av slike henvendelser og avtaler.

 

Dine personopplysninger kan bli benyttet også for markedsføring og oppfølging samt for salgs- og produktutvikling for å forbedre våre produkter og tjenester. 

 

Personopplysninger behandles også i forbindelse med statistikk, slik at vi skal kunne finne ut hvordan brukere bruker nettstedet og analysere søkeadferd, samt for å kunne vise innhold som er tilpasset deg. Slike opplysninger behandles kun i aggregert form eller i en slik form at du ikke kan identifiseres. Opplysningene behandles også indirekte i forbindelse med utvikling, testing og administrasjon av IT-systemene som driver nettstedet vårt.

Når du bruker funksjoner på nettstedet som lar deg legge inn informasjon eller annet materiale, kan slik informasjon også inneholde personopplysninger.

 

Personopplysninger innhentet via kontaktskjema for kontorprosjekter

Informasjonen du legger igjen i kontaktskjemaet behandles av Skanska Næringseiendom AS («Skanska») som er behandlingsansvarlig. Dette betyr at Skanska er ansvarlig for behandlingen av dine opplysninger i samsvar med personopplysningslovens bestemmelser. Informasjonen brukes av Skanska til å registrere deg i vårt kunderegister på det/de kontorprosjektene du har meldt interesse for.

Vi benytter også kontaktopplysningene du oppgir til å sende deg informasjon, markedsføring og kundeundersøkelser om dette kontorprosjektet, samt andre prosjekter vi tror kan være relevante for deg. Vi kan komme til å kontakte deg via telefon, e-post, SMS eller post. Ønsker du ikke lenger å motta informasjon og markedsføring fra oss kan du avmelde deg ved å besvare e-post du mottar fra oss eller ta kontakt med vår Data Protection Manager.


Juridisk grunnlag for behandling og lagringsperiode

Skanska behandler personopplysningene dine når det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, samt når vi har andre legitime interesser for å behandle dem, for eksempel når vi markedsfører oss til de som bruker nettstedet vårt eller i forbindelse med videreutvikling av nettstedet eller produktene og tjenestene våre. Hvis vi behandler personopplysningene dine for et formål som lovverket krever samtykke til, vil vi innhente samtykke fra deg før behandlingen påbegynnes.

Opplysningene som vi samler inn, som beskrevet tidligere, slettes når formålet for behandlingen er oppfylt.


Personvern

Skanska beskytter personopplysningene dine med strenge sikkerhetstiltak, og vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endringer, formidling og ødeleggelse.


Begrensninger for utlevering av personopplysninger

Vi kan engasjere eksterne partnere til å utføre oppgaver på vegne av oss, for eksempel for å levere IT-tjenester eller bistå med markedsføring, administrering av pressemeldinger, dataanalyser og statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at våre partnere, både i og utenfor EU/EØS, får tilgang til personopplysningene dine. Bedrifter som behandler personopplysninger på vegne av oss, må alltid inngå en databehandleravtale med oss slik at vi kan sikre at personopplysningene dine forblir beskyttet også hos partnerne våre.

Det er iverksatt konkrete sikkerhetstiltak for partnere utenfor EU/EØS, for eksempel i form av en avtale om dataoverføring, som inneholder de standardiserte klausulene for dataoverføring fra EU-kommisjonen. Disse er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsted.

Skanska kan også utlevere personopplysningene dine til tredjepart, for eksempel Politiet eller andre offentlige myndigheter, i forbindelse med etterforskning eller hvis vi på andre måter er pålagt å utlevere slike opplysninger på grunn av lovverk eller avgjørelser fra offentlige myndigheter.

Skanska utleverer aldri dine personopplysninger på andre måter enn som beskrevet i dette avsnittet.

 

Eksterne lenker

All informasjon vedrørende behandling av personopplysninger om deg, gjelder opplysninger hentet ved din bruk av vårt nettsted. Nettstedet kan av og til inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som ligger utenfor vår kontroll. Hvis du følger en lenke til et annet nettsted, oppfordrer vi deg til å lese gjennom det aktuelle nettstedets retningslinjer for behandling av personopplysninger, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler.

Dine rettigheter og klagerett

Ifølge personopplysningsloven har du alltid rett til å be om å få tilgang til personopplysningene som blir behandlet om deg. Du har rett til å be om retting, til å be om at Skanska avslutter behandlingen og sletter personopplysningene dine, til å be om at behandlingen begrenses, til å benytte deg av din rett til dataportabilitet, til å trekke tilbake samtykke til en konkret behandling (der samtykke er innhentet), samt til å motsette deg behandling av personopplysninger. I slike tilfeller må du kontakte Skanska. Du finner kontaktinformasjonen nedenfor. Du har også rett til å når som helst sende en klage til relevant kontrollorgan hvis du mener at personopplysningene dine blir behandlet i strid med gjeldende personopplysningslov.

Kontaktinformasjon

Skanska Næringseiendom AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker informasjon om, og kontaktinformasjon til personvernombud eller den som har ansvaret for personopplysninger i andre bedrifter i Skanska-gruppen, kan du kontakte oss per e-post, post eller via skjemaet linket nedenfor.

 

Skjema for forespørsler om dine personopplysninger hos Skanska


Data Protection Manager: dpm_bucdn@skanska.se

Skanska Næringseiendom AS
v/Skanska Commercial Development Nordic AB
Johan på Gårdas Gata 5
SE-40518 Göteborg
Sverige

Informasjon om informasjonskapsler

 

Skanskas bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel eller cookie er en liten bit av data (tekstfil) som et nettsted - når det besøkes av en bruker - ber nettleseren din å lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstillinger eller innloggingsinformasjon. Disse informasjonskapslene er satt av oss og kalles førstepartscookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er informasjonskapsler fra et annet domene enn domenet til nettstedet du besøker – for annonserings- og markedsføringstiltakene våre. Mer spesifikt bruker vi informasjonskapsler og annen sporingsteknologi til følgende formål:

 

Strengt nødvendige informasjonskapsler

Disse er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan ikke slås av i våre systemer. De er vanligvis bare satt som svar på handlinger som gjøres av deg, som utgjør en forespørsel om tjenester, for eksempel innstilling av personverninnstillinger, logging inn eller utfylling av skjemaer. Du kan stille inn nettleseren til å blokkere eller varsle deg om disse informasjonskapslene, men noen deler av nettstedet vil ikke fungere. Disse informasjonskapslene lagrer ikke personlig identifiserbar informasjon.

 

Informasjonskapsler

Undergruppe for informasjonskapsler

Levetid

__cf_bm

parallelloslo.no

30 minutter

Settes av HubSpots CDN-leverandør og er en nødvendig informasjonskapsel for bot-beskyttelse.

__cfruid

parallelloslo.no

Settes av HubSpots CDN-leverandør på grunn av deres retningslinjer for hastighetsbegrensning. 

__hs_cookie_cat_pref

parallelloslo.no

Sporer hvilke kategorier av informasjonskapsler som besøkende har akseptert.

_cfuvid

hubspot.com

Settes av HubSpots CDN-leverandør på grunn av deres retningslinjer for hastighetsbegrensning. 

 

Sporer anonym sidevisningsdata

 

 

Informasjonskapsler for funksjonalitet

Vi bruker et sett av valgfrie informasjonskapsler for at nettstedet skal fungere. Disse aktiveres vanligvis bare som en respons på informasjon som gis til nettstedet for å tilpasse og optimalisere opplevelsen din, og for å huske chathistorikken din.

 

Informasjonskapsler

Undergruppe for informasjonskapsler

Levetid

bcookie linkedin.com 364 dager
Identifiserer nettleserID. 
li_gc linkedin.com
Lagrer besøkendes aksept av bruk av cookies som ikke er strengt nødvendige. 
lidc linkedin.com
Fasiliteter datasenterutvalg. 
test_cookie .doubleclick.net
Settes av doubleclick.net og brukes til å avgjøre om brukerens nettleser støtter informasjonskapsler.

 

 

Informasjonskapsler for analyse

Disse informasjonskapslene tillater oss å telle besøk og kildene til trafikken, slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedet vårt. De hjelper oss å vite hvilke sider som er mest og minst populære, og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet. All informasjon som disse informasjonskapslene samler er aggregert og derfor anonym. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vet vi ikke når du har besøkt nettstedet vårt.

 

Informasjonskapsler

Undergruppe for informasjonskapsler

Levetid

PREF youtube.com  
Lagrer brukerpreferanser og nettleserinnstillinger for skreddersydd innhold.
__hssc parallelloslo.no
Holder oversikt over økter. Denne brukes til å avgjøre om HubSpot skal øke øktnummeret og tidsstemplene i __hstc-informasjonskapselen. Den inneholder domenet, viewCount (øker hver pageView i en økt) og tidsstempelet for øktstart. 
__hssrc parallelloslo.no
Hver gang HubSpot endrer øktinformasjonskapselen, settes også denne informasjonskapselen for å avgjøre om den besøkende har startet nettleseren på nytt. Hvis denne informasjonskapselen ikke finnes når HubSpot administrerer informasjonskapsler, regnes den som en ny økt. Den inneholder verdien "1" når den er til stede. 
__hstc parallelloslo.no
Sporer besøkende. Den inneholder domenet, hubspotutk, første tidsstempel (første besøk), siste tidsstempel (siste besøk), nåværende tidsstempel (dette besøket) og øktnummer (øker for hver påfølgende økt). 
_ga parallelloslo.no 730 dager
Settes av Google Universal Analytics. Denne informasjonskapselen brukes til å skille unike brukere ved å tilordne et tilfeldig generert nummer som en klientidentifikator. Den er inkludert i hver sideforespørsel på et nettsted og brukes til å beregne besøks-, økt- og kampanjedata for nettstedsanalyserapportene. Som standard er den satt til å utløpe etter 2 år, selv om dette kan tilpasses av nettstedseiere.
_ga_xxxxxxxxxx parallellosllo.no 730 dager
Generer statistisk data om hvordan besøkende bruker nettstedet.
hubspotutk parallelloslo.no 182 dager
Holder styr på en besøkendes identitet. Den sendes til HubSpot ved innsending av skjema og brukes ved deduplikering av kontakter. Den inneholder en ugjennomsiktig GUID som representerer den aktuelle besøkende. 
nQ_cookieId parallelloslo.no 364 dager
Identifiserer selskap. 
nQ_userVisitId parallelloslo.no 364 dager
Id for gjeldende besøkende. 

 

 

Målrettede informasjonskapsler


Disse informasjonskapslene er satt gjennom nettstedet vårt av våre annonseringspartnere. De kan bli brukt av disse selskapene til å bygge en profil av dine interesser og vise deg relevante annonser på andre nettsteder. De lagrer ikke personlig informasjon direkte, men er basert på unik identifikasjon av din nettleser og internett-enhet. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil du oppleve mindre målrettet annonsering.

 

Informasjonskapsler

Undergruppe for informasjonskapsler

Levetid

YSC youtube.com Økt
YouTube er en Google-eid plattform for hosting og deling av videoer. YouTube samler inn brukerdata via videoer som er innebygd på nettsteder, som er aggregert med profildata fra andre Google-tjenester for å vise målrettet annonsering til nettbesøkende på tvers av et bredt spekter av egne og andre nettsteder.
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com
Brukes som en unik identifikator for å spore visning av videoer
_gcl_au parallelloslo.no
Sporer trafikk fra annonseklikk
li_sugr linkedin.com
Gjør sannsynlighetsmatching av brukeridentitet.

 

 

Du kan til enhver tid endre dine innstillinger for informasjonskapsler her:

 

 


 

 

[1] EUs forordning 2016/697 av 27. april 2016 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger (personvernforordningen) som opphever direktiv 95/46/EF.