Fornøyde leietakere på Parallell

Storfornøyde leietakere på Parallell

 

Vinterens kundeundersøkelse blant leietakerne på Parallell viser at leietakerne er fornøyde både med leieprosessen og bygget.

I undersøkelsen, som ble gjennomført av en Prognosesenteret i form av dybdeintervjuer, ga leietakerne tilbakemelding på sine opplevelser med Parallell og utleier Skanska Næringseiendom. I snitt gir leietakerne en totalscore på 8 av 10 poeng.

Fleksibelt og energismart

Leietakerne på Parallell verdsetter fleksibiliteten og muligheten for skreddersydde løsninger som nybygget tilbyr.

Valgfriheten og fleksibiliteten var en stor fordel. Å flytte inn i et råbygg ga tilpasningsmuligheter som man ikke har i et ferdig kontorlokale, som for eksempel å selv bestemme hvor man vil sette opp vegger.

– Leietaker på Parallell

Fleksibelt og energismart

Leietakerne på Parallell verdsetter fleksibiliteten og muligheten for skreddersydde løsninger som nybygget tilbyr. Høy luftkvalitet, gode lysforhold og miljøsertifisering trekkes også frem som viktige kvaliteter. 

- Vi er veldig fornøyde med tilbakemeldingene vi har fått, forteller utleiesjef Kathrine Vanem i Skanska Næringseiendom. 

Hun tror at Parallells miljøfokus vil bli enda viktigere for leietakerne fremover.

- Vi merker økt interesse for å sitte i et miljøsertifisert og energismart bygg blant leietakere. Fordelene er mange, blant annet er Parallell bygget som et passivhus – som igjen sparer leietakerne våre for strømkostnader. 


God kommunikasjon

Gjennomgående er leietakerne godt fornøyde med prosessen fra førsteinntrykk til innflytting. God og tydelig kommunikasjon underveis trekkes frem som spesielt positivt.

Teamet fra Skanska var veldig imøtekommende.

– Leietaker på Parallell

Flere påpeker at kundekontakten har spilt en viktig rolle i prosessen med å bytte lokaler, og at de sammen har kommet frem til hva som kan gjøres og hvilke alternativer leietakeren har med tanke på skreddersy gode løsninger.

 

- Det er mange valg som skal tas og for enkelte kan antall valgmuligheter oppleves som overveldende. Da er god dialog og oppfølging viktig, sier Kathrine. Vi ser også at en forutsigbar prosess og god struktur er høyt verdsatt, så vi er glade for å få så gode tilbakemeldinger både på vår kommunikasjon og fremgangsmåte.

Kundekontakten har vært veldig viktig for oss.

– Leietaker på Parallell

Kontoret skal reflektere selskapets identitet

Å velge nye kontorlokaler henger gjerne tett sammen med selskapstrategi. Mange av leietakerne påpeker at de ønsket lokaler som kan uttrykke deres verdier og underbygge selskapets visjon – noe de fant på Parallell. 

 

- Det er gøy å være på Parallell å se leietakere som stolt viser frem arbeidsplassen sin til kunder og besøkende. Her får de kombinasjonen av et flott, energismart nybygg med gjennomtenkte løsninger og utsikt over byen. At leietakerne er så fornøyde med både bygget og leieprosessen vår er vi stolte av, avslutter Kathrine.