Hvorfor-parallell(10)-1

Parallell er månedens prosjekt hos Grønn Byggallianse


Grønn Byggallianse har som formål å være den viktigste norske katalysatoren for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor – for og med næringen. I oktober 2020 ble Parallell valgt som månedens prosjekt hos alliansen.
 

Parallell er bygd med helse og trivsel i sentrum.

 

— Det har lært oss mye om hvordan bygg påvirker mennesker på utrolig mange plan, forteller prosjektsjef i Skanska Næringseiendom, Karin Synnøve Lund.

 

På Løren i Oslo har Skanska transformert en parkeringsplass til kontorbygg med arbeidsplasser for opptil 1000 personer. Bygget skal sertifiseres både med BREEAM-NOR til nivå Excellent og med WELL, en amerikansk standard for helsefremmende bygg. Foreløpig har Parallell oppnådd WELL Core Gold-presertifisering og BREEAM-NOR Excellent for prosjekteringsfasen.

 

Parallell treffer godt på en rekke av Bygg21s kvalitetsprinsipper om gode bygg og områder. For eksempel stimulerer bygget til kontakt, aktivitet og opplevelser, har gode lysforhold, godt inneklima, lave driftskostnader og er bygget for å være robust og fleksibelt.

På Parallell sier vi at bygget gir energi. Det har vært en viktig del av kulturbyggingen under prosjektet og betyr flere ting for oss.

– Karin Lund, Skanska

Et bygg som gir energi

 

— På Parallell sier vi at bygget gir energi. Det har vært en viktig del av kulturbyggingen under prosjektet og betyr flere ting for oss, sier Karin.

 

Blant annet handler det om dagslys. Karin forteller at dårlig belysning på kontoret kan påvirke synet, føre til hodepine, gi følelse av utmattelse og påvirke søvn.

 

Det handler også om at det legges til rette for aktivitet, kontakt og opplevelser. Førsteetasje innbyr til sosialt samvær. Fra torget utenfor kan man gå inn i en restaurant som vil være tilgjengelig for alle, ikke bare de som jobber i bygget. For de som er ekstra klar for fysisk aktivitet finnes et parkour-element og på taket er en felles terrasse.

 

— Fysisk aktivitet i løpet av arbeidsdagen øker blodsirkulasjonen og blodgjennomstrømningen til hjernen, og kan bidra til at vi ser ting på nye måter. Dette har vi hatt fokus på når det gjelder plassering av sosiale soner og ikke minst når det gjelder kunsten i hovedtrappen. Det er ikke nytt for oss å fokusere på menneskene som skal bruke byggene, men WELL har bidratt til å sette arbeidet med helse og velvære i system, forteller prosjektsjef Karin.

 

Kunstprosjektet i trappa fra 1.-3. etasje er Skanska stolte av.

 

— Gjennom WELL har vi lært at kunst er noe av det som gjør at mennesker har det bra. Vi har ikke bare hengt opp et bilde, men laget et ordentlig kunstverk med elementer fra natur, som mennesker har godt av, forteller Lund.

 

Skanska har også vektlagt luftkvaliteten i bygget. Robusthet og fleksibilitet har vært viktige prinsipper for arbeidet med inneklima.

 

— Både materialene vi tar inn i bygget, møbler i fellesarealene og økt kvalitet på luftinntak påvirker inneklimaet, sier Lund.

 

For eksempel har Skanska generelt valgt mye naturmaterialer, som stort sett ull i alle møbler, for å unngå emisjoner.

Interiør på Parallell
Utsyn, gode lysforhold og godt inneklima er blant kvalitetene på Parallell
Høy sorteringsgrad og god drift

Bygget treffer også på andre kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder. Blant annet har Skanska tatt valg for at bygget skal gi lave miljøbelastninger i oppføring og i driftsfasen.

 

— Bygget har elementfasade som har gitt effektiv materialbruk. Det at man også har hatt fokus på tett bygg tidlig for å unngå at materialer blir fuktige og må byttes ut, har vært viktig for å redusere avfall. Lekkasjetallet er bedre enn krav til passivhus. Sammen med energismart styring av ventilasjon og lys, har bygget lavt energibehov. Det er også verdt å nevne vår Deep Green Cooling-løsning. Vi borer ned til 300 m for å utnytte de stabile temperaturene i grunnfjellet til kjøling, som er noe av det mest energikrevende i kontorbygg, forteller Lund.

 

Hun trekker også frem at de har gjort lite sprengningsarbeider i prosjektet.

 

— Ved å våge å ha få parkeringsplasser istedenfor å makse antallet og sprenge mye mer, har vi spart mye CO2-utslipp og bidratt til renere luft, sier prosjektsjefen.

 

Kvalitetsprinsipp 6 sier at gode bygg har lang levetid, noe som også er målet for Skanska Næringseiendom sitt konsept for kontorbygg – fleksibilitet og robusthet.

 

— Vi har hele tiden hatt fokus på at man skal ha et teknisk grid som gjør bygget mest mulig fleksibelt for fremtidige ombygginger som man vet kommer på sikt ved for eksempel bytte av leietaker for et lokale. Det at vi har kun lyse arealer og at hele kontorflaten er innenfor dagslyskravene tilfører også lokalene en unik fleksibilitet, sier Karin.

 

I tillegg har Skanska vektlagt tilgjengelighet til bygget. Parallell ligger tett inntil sykkelveier og kollektivtknutepunktet Økern, og har innendørs sykkelparkeringer og garderobeanlegg for ivrige syklister og joggere. Bygget er tilrettelagt for syns- og bevegelseshemmede. WELL-sertifiseringen sikrer også at man har ekstra oppmerksomhet rundt dette med å sikre godt lys i trappene og i arbeidslokalene.

Bysykkel på torget foran Parallell
Parallell ligger tett inntil sykkelveier og kollektivtknutepunktet Økern, og har innendørs sykkelparkeringer og garderobeanlegg for ivrige syklister og joggere.
Integrerte brukerens behov fra starten av

 

Karin mener WELL er et godt forskningsbasert verktøy, som har hjulpet Skanska til å sette brukerens behov i sentrum fra start. Hun legger likevel ikke skjul på at det har vært utfordrende å WELL-sertifisere bygget.

 

— WELL-sertifiseringen går over mange aspekter. Bygningsmessig har vi lang erfaring med å få sikret løsninger gjennom BREEAM-erfaringene. Det som er mer utfordrende er å få oversikt over hvordan vi skal dokumentere kravene og utforme malverk som omfatter Facility Management (FM) og Facility Service (FS)-leveransene. Det må fungere med eksisterende systemer for forvaltning, drift og vedlikehold. Både FM- og FS-leverandørene har vært veldig imøtekommende for å løse dette, forteller hun.

 

Bred kompetanse i konsernet og støtte fra ledelsen på å prøve noe nytt har vært suksesskriterier. Skanska Teknikk sin kunnskap om BREEAM, nysgjerrighet og ønske om å løse nye utfordringer har gjort at WELL ble lettere å innføre.

 

Hun løfter frem menneskene i prosjektet som nøkkelen til suksess, og forteller at de er stolte over kulturen under byggeperioden.

 

— Vi har hatt stort fokus på trivsel og helsen til alle på hele plassen. Fra underentreprenører, konsulenter, Skanska Norge og oss som byggherre, forteller prosjektsjefen.

 

Til tross for en tøff start for prosjektet, klarte teamet å innhente forsinkelse og endre HMS-fokuset.

 

— Anleggsledelsen har bestått av en god blanding av godt erfarne og yngre, og jeg tror at den kombinasjonen har vært en suksessfaktor. God tone med underentreprenører er også helt vesentlig. Det har vært mye latter over kaffekoppene inne på brakka, forteller Karin.

bysykkel

Bysykkelstativ på torget

Parallell_Xenz_Skanska_mhw04691 – 4500 3000-1

Kunst i trappeløpet

Hvorfor-parallell(5)

God og sunn mat i restauranten

Hvorfor-parallell(4)

Utsikt og gode lysforhold