Utsikt fra kantinen på Parallell

Parallell – et bygg som er bra for deg

 

Vi tilbringer nesten 90% av døgnet innendørs og mange av dagens timer på jobb. Derfor er det viktig å utforme kontorbygg som ivaretar medarbeidernes trivsel og behov – med fokus på kvaliteter som rett belysning, luft og design som stimulerer til bevegelse. På kontorbygget Parallell på Løren setter vi menneskers helse og velvære i sentrum. Prosjektet er det første bygget i Norge som har fått presertifisering i henhold til WELL Building Standard.
 
Større helsepåvirkning enn genene våre

 

Å sette menneskers helse i sentrum var et naturlig steg å ta for prosjektsjefen på Parallell, Karin Synnøve Lund.

-Vi bygger kontorbyggene våre for leietakerne, for deres medarbeidere og kunder. Hvilke kvaliteter ønsker vi å tilby dem? Vi kan snakke om tekniske løsninger, men når vi vet at sykefravær, utbrenthet og stress er en samfunnsutfordring og at det fysiske miljøet faktisk har større påvirkning på helsen vår enn det genene våre har, må vi snakke mer om hvordan byggene våre påvirker menneskers helse. Det er der WELL kommer inn.

Når vi vet at sykefravær, utbrenthet og stress er en samfunnsutfordring og at det fysiske miljøet faktisk har større påvirkning på helsen vår enn det genene våre har, må vi snakke mer om hvordan byggene våre påvirker menneskers helse.

– Karin Lund, Skanska

WELL Building Standard er den første internasjonale byggestandarden for menneskers helse og velvære i bygg. I dag finnes mer enn 240 WELL-sertifiserte prosjekter verden rundt og mer enn 3 500 prosjekter som jobber mot sertifisering. Kravene som settes i standarden er basert på medisinsk forskning og omfatter kategoriene luft, vann, ernæring, lys, bevegelse, termisk komfort, lyd, materialer, mental helse og fellesskap.

 

Bra for mennesker og bedrifter

 

Alle parter tjener på et sunt miljø. Medarbeidere som har det bra er mer produktive og mindre borte fra jobb. Personalomkostninger er gjerne en av de største utgiftspostene bedrifter har, om ikke den største. Det er med andre ord mye å tjene på å sørge for at medarbeiderne har det bra og kan yte sitt beste på jobben.

 

-Vi har vel alle opplevd å sitte i et møterom med tung luft og kjent at energinivået faller, sier Lund. Å være produktiv er selvfølgelig viktig, men vi ønsker å være med på å skape et miljø hvor man også blir inspirert og kan finne områder hvor man kan hente seg inn igjen. Eksempelvis ved bruk av grønne planter. Det er også en del av god helse.

 

Hun påpeker at de unge som nå er på vei inn i arbeidslivet har større krav til fleksibilitet enn tidligere. Derfor utformes fellesarealene slik at de skal friste til bruk gjennom hele dagen, områder hvor man kan ta uformelle møter eller sette seg for selv omgitt av mennesker fra andre deler av bygget. I første etasje vil interiøret hente inn mange elementer fra naturen, eksempelvis er en grønn plantevegg det første man møter i inngangspartiet.

Kunst på Parallell
I trappeoppgangen på Parallell finner du et kunstverk som strekker seg over flere etasjer. Det oppmuntrer til å gå i trappene og bidrar til trivsel.
WELL på Parallell

 

Arbeidet med WELL-sertifisering har pågått lenge på Parallell, som er det første WELL-presertifiserte prosjektet i landet. Det tilrettelegges for aktiv reisevei til jobb med sykkelparkering, eget mekkeområde og sykkeldusj. Derfra kan man gå rett inn i garderobene for å skifte, eller hoppe i dusjen.

 

-Vi jobber også tett med bedriftsrestauranten i bygget som vil tilby god og sunn mat. Det handler ikke om å påtvinge noen å spise salat til lunsj, men om å gjøre det enklere for folk å ta de gode valgene. Blant annet med skilting som forteller hva slags mat som tilbys og hva den gjør for helsen din, forteller Lund.

 

-Det å spisse fokuset på hvordan bygget påvirker menneskene som skal oppholde seg i det føles mer og mer selvfølgelig jo mer vi jobber med det. Det er naturlig for Skanska som en samfunnsbygger. Det er ikke nytt for oss å være opptatt av helsen og velværen til de som skal bruke byggene våre, men WELL-sertifiseringen er et godt verktøy for å strukturere arbeidet. Med WELL jobber vi systematisk med helsefokuset fra start til slutt. Dermed får vi et bygg hvor man gjør sunne valg uten å tenkte over det, fordi bygget tilrettelegger for det, avslutter hun.