Lørenveien_73-005

Bygg21 med hederlig omtale til Parallell

 

Bygg21 har som målsetning å skape en fremtidsrettet, konkurransedyktig og kunnskapsbasert byggenæring. Parallell får hederlig omtale for å treffe godt på en rekke av Bygg21s kvalitetsprinsipper om gode bygg og områder.
 

Utmerkelsen ble markert med overrekkelse av diplom til utvikler Skanska Næringseiendom under Arendalsukas andre dag.

 

På Løren i Oslo har Skanska transformert en parkeringsplass til kontorbygget Parallell. Bygget skal sertifiseres i henhold til både BREEAM-NOR Excellent og WELL Core Gold.

 

Bygg21s jury, bestående av Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom), Oddvin Breiteig (NELFO), Ari Soilammi (RIF) og Egil Skavang (AiN), fremhever at Parallell «treffer godt på en rekke av Bygg21s kvalitetsprinsipper om gode bygg og områder.»

Bygg21-Parallell-2000x1500
Parallell får hederlig omtale for å treffe godt på en rekke av Bygg21s kvalitetsprinsipper om gode bygg og områder.

«For eksempel stimulerer bygget til kontakt, aktivitet og opplevelser, har gode lysforhold, godt inneklima, lave driftskostnader og er bygget for å være robust og fleksibelt. Med effektive og tilpasningsdyktige planløsninger ligger alt til rette for at bygget enkelt kan tilpasses ulike behov og arbeidsformer. Kombinert med store vindusflater, god takhøyde, effektiv ventilasjon og gjennomtenkte tekniske løsninger bidrar dagslyset til et godt arbeidsmiljø, økt trivsel og dermed også økt produktivitet.»

Administrerende direktør i Skanska Næringseiendom, Synnøve Lyssand Sandberg, tok imot prisen på vegne av prosjektet.

 

– På Parallell har vi hatt spesielt stort fokus på gode lysforhold og godt utsyn for alle arbeidsplassene i bygget, i tillegg til materialer og løsninger som gir fleksibilitet og sikrer lang levetid, og ikke minst god og redusert energiutnyttelse. For å få til dette har godt samspill vært helt vesentlig. Det er veldig hyggelig at Parallell mottar denne anerkjennelsen, sier Sandberg.